marți, 14 mai 2013

Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată de pe bonurile fiscale

Deducerea TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate
WWW.EUROVALCEA.RO
   DGFP Vâlcea informează contribuabilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată că, începând cu data de 14 martie 2013, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile articolului 155 alineat (11), (12) şi (20) din Codul Fiscal, cu condiţia ca furnizorul/prestatorul să menţioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de  TVA al beneficiarului.

citeşte TOT articolul - CLICK  aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu